Things I like

Thanh minh thượng hà đồ – Cao Tiến

Bi khúc – Cao Tiến

Cô đơn khiến bạn càng vui vẻ- Trần Dịch Tấn

Đá vũ hoa– Lý Ngọc Cương

Để mọi thứ theo gió _ Diêm Dịch Cách

Onion _ Bình An

JL

Độc thượng Tây lâu

Đại Thừa Thiên (Album)

Truy mộng nhân _ Bạch Nhược Khê

Kiện khang ca

Phù dung mộng

Quyển châu liêm_ Hoắc Tôn

Dịch:

Rose Quartz – Thạch anh hồng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s