Bình An

“Nếu như em nguyện ý từng tầng từng tầng từng tầng tìm hiểu bên trong tôi
Em sẽ nhìn thấy, em sẽ kinh ngạc
Em là kìm nén lớn nhất trong tôi
Là bí mật sâu kín nhất
Nếu như em nguyện ý từng tầng từng tầng từng tầng tìm hiểu bên trong tôi
Em sẽ xót xa, em sẽ rơi lệ”

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s