Mộng cảnh tiểu xướng

Shota Von Teese

Link: http://fc.5sing.com/11088594.html###

Capture

Đây là bài hát kỷ niệm 10 năm sự nghiệp cosplay của coser Tiểu Mộng. Vì nhạc rất hay nên mình cố gắng chuyển ngữ hẳn thành thơ cho có vần điệu một chút. Nhưng điều kiện có hạn nên có nhiều chỗ chưa rõ ràng và còn một đoạn cuối mình đọc chưa hiểu nên chưa dịch, liên quan quá nhiều tới các nhân vật được cos 😥

original: 盛唐夜唱
Lời: Hà Mã
Người thể hiện: GT

Bạch: Phụng thiên thừa vận, tiểu chủ chiếu viết
Róc rách mời rượu dưới ánh trăng, chén đêm lấp lánh sánh cùng rượu ngon
Mười năm trong mộng ai biết vị,  nhớ thời niên thiếu ngại người vây xem
Tinh xảo ưu nhã dung nhan, vì quân mà đổi một lòng không sai
Tay nâng chén rượu nhấp môi, quay đầu cười thấy người người ngốc say
Các chú này…

View original post 203 more words

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s