Nhật ký lượn weibo 28/4/13

Lạc hoa tình _ Thất đóa

Yêu quá ; ” ;  tự dưng làm liên tưởng đến mấy bé trong kiếm tam

____

Daily quote:

“Giữa người với người, chính là một loại duyên phận. Tâm và tâm, là một loại giao cảm. Yêu và yêu, là tình cảm. Tình và tình, là thật lòng. Sai và sai, là tha thứ. Đời người … chính là những kết nối như vậy. Người người đều có tự tôn, người người đều có đau khổ, người người đều có ý nghĩ của mình, cách làm của mình, nguyên tắc của mình. Quan niệm bất đồng, cách làm bất đồng, nguyên tắc bất đồng, không cần phải thay đổi người khác, sống tốt phần mình là được. ”

 

Advertisements
This entry was posted in Running day, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s