Lão gia trở về~~~

Lão gia đã vìa… Dự kiến lợi hại gấp (-)2 lần…Nếu không có gì cản trở, chương 10 có trong tối nay, chương 11 có trong ngày mai, các nàng chờ tung hàng =))))))

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Lão gia trở về~~~

  1. tieu ljng ljng says:

    Ơ? Sao lại có pass a? Lão gia sao lại đặt pass? Mới vào đọc đến chương 9 đang phởn thì bị … *emoing*

  2. oa, mình xếp 2 chân, thiền, ngồi chờ 😀

  3. hợ hợ hợ, thì đó, chờ cho lão quản gia beta xong thì gỡ pass đó =u= Nhanh thôi. Pass gần ngay trước mắt xa tận chân trời, chịu khó nhìn ngó từ trên xuống dưới là có, lần thông báo trước ta cũng đã gợi ý r đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s