OACC lần thứ 7 giới kim long thượng \2010 Quảng Tây lưu diễn \TOP 9-11 tháng 7 khai mạc ! Thông báo

Tôi cùng ĐInh Luân, Hồn Hồn đã đến Nam Ninh ~~~~ sẽ ở hội trường tư 9 đến 11, cùng khách mời kí tặng, lần này ảnh hoạt động sẽ ở bác khách mới ~( mặt khác lần này hình tượng mới xuất hiện~~~)
thời gian: 9 đến 11 tháng 7 năm 2010 từ 9h sáng đến 5h chiều
địa điểm: Triển lãm quôc tế Nam Ninh quầy 8 và 11

Đơn vị chủ trì Đoàn thanh niên cộng sản Quảng Tây, ủy ban khu tự trị dân tộc CHoang

CHính phủ Nam Ninh

Sở Giáo dục khu tự trị dan tộc CHoang, Quảng Tây

Thanh viên ủy ban giao dịch Nam Ninh

OACC Kim Long

Tòa soạn
Đơn vị quản lí: Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Nam Ninh

Công ty giao lưu văn hóa Nam Ninh: PHi Tường Mộng
ĐƠn vị tiến hành: Cục giáo dục Nam Ninh

Cục văn hóa Nam Ninh

Thành phần khách mời: Tiểu Mộng, ĐInh Luân, Hồn Hồn, Điên Gia tác giả manhua: kiếm hiệp tình duyên 3 _ Đằng TIểu Bạch

Advertisements
This entry was posted in Tiểu Mộng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s